Misyon & Vizyon

Paydaşların mutluluk, huzur, yaşam kalitesi, hakları ve gelişimlerine önem vererek onlardan güç alan; adillik, şeffaflık, dürüstlük, çevreye duyarlılık, kaliteli hizmet, hesap verebilirlik, katılımcılık ilkeleri çerçevesinde hareket eden; tanınmış, öncü, örnek, stratejik bakış anlayışı olan, kaliteli, güçlü ve sosyal bir belediye olmak.

 

 • Etkin ve Verimli Hizmet Anlayışı
 • Hedef Odaklı Çalışma
 • Şeffaflık
 • Kolay Erişebilirlik
 • Sosyallik
 • Katılımcılık ( Paydaşlarla etkin iletişim)
 • Kurumsal Güvenirlilik
 • Çağdaşlık
 • Gelişim Odaklılık
 • Kaliteli Hizmet Anlayışı
 • Stratejik Bakış Anlayışı
 • Çevreye Duyarlılık
 • Çözüm Odaklılık
 • Güçlü Kurumsal Yapı