İlkelerimiz

  • Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık.
  • Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle
  • Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle
  • Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik.
  • Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandaş – belediye – çalışanlar işbirliği ile katılımcılık.
  • Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk.
  • Hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti.
  • Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon.